باشگاه آیندگان داماش البرز

- بازدید [ 2226 ] - یکشنبه, 17 تیر 1397

باشگاه آیندگان داماش البرز

سامانه الکترونیکی هیات فوتبال استان البرز 4 out of 5 based on 24 ratings.
اطلاعات باشگاه
مدیر عامل : ناصر خیامی
تاریخ تاسیس : 1390
شماره ثبت : 34510276
آدرس باشگاه : گلشهر بازار امام علی
تلفن ثابت باشگاه : 02634510276
آدرس وب : http://
لیست تیم ها
تیم فوتبال کمتر از 17 سال آقایان باشگاه آیندگان داماش البرز
#نام کامل فرد سمت در تیم شماره پیراهن
هیچ قرارداد فعالی در رابطه با این تیم در سامانه وجود ندارد.
تیم فوتبال نوجوانان آقایان باشگاه آیندگان داماش البرز
#نام کامل فرد سمت در تیم شماره پیراهن
هیچ قرارداد فعالی در رابطه با این تیم در سامانه وجود ندارد.
تیم فوتبال نونهالان آقایان باشگاه آیندگان داماش البرز
#نام کامل فرد سمت در تیم شماره پیراهن
هیچ قرارداد فعالی در رابطه با این تیم در سامانه وجود ندارد.
تیم فوتبال کمتر از 13 سال آقایان باشگاه آیندگان داماش البرز
#نام کامل فرد سمت در تیم شماره پیراهن
هیچ قرارداد فعالی در رابطه با این تیم در سامانه وجود ندارد.

لیست مطالب :