یکی از امکانات جدید که در سامانه هیات فوتبال استان تهران برای استفاده جامعه فوتبال قرار داده شده است، امکان استفاده از سایت سامانه هیات فوتبال به عنوان پایگاه خبری افراد و یا باشگاه ها می باشد. این مطلب بدین معناست که در صورتی که باشگاهی دارای وب سایت نمی باشد و یا قصد دارد تا مطلب خود را به صورت آنلاین به نمایش درآورد می تواند با به کارگیری امکانات سامانه این فرآیند را انجام دهد.
برای این منظور کافی است تا وارد صفعه مدیریت خود شوید و گزینه مدیریت مطالب را مطابق تصویر زیر انتخاب نمائید:
پس از باز شدن صفحه جدید شما 6 گزینه را مشاهده خواهید نمود که در زیر به توضیح این موارد خواهیم پرداخت:
1. ارسال مطالب در صفحه پروفایل: این گزینه به معنای این است که شما می توانید مطالب خود را به عنوان مطالب شخصی و همانند سایت های اطلاع رسانی در این قسمت قرار دهید.
2. ارسال مطالب در صفحه باشگاه:این گزینه به معنای این است که شما می توانید مطالب عمومی باشکاه را جهت اطلاع رسانی در این قسمت قرار دهید.
3. مدیریت مطالب پروفایل: این گزینه به معنای این است که شما می توانید کلیه مطالب قرار داده شده در قسمت مطالب شخصی را مشاهده و ویرایش نمائید.
4. مدیریت مطالب باشگاه: این گزینه به معنای این است که شما می توانید کلیه مطالب قرار داده شده در قسمت مطالب باشگاه را مشاهده و ویرایش نمائید.
5. نمایش صفحه مطالب پروفایل: این گزینه به معنای این است که شما با انتخاب این گزینه می توانید کلیه مطالب قرار داده شده در صفحه شخصی خود را مشاهده نمائید.
6. مایش صفحه مطالب باشگاه: این گزینه به معنای این است که شما با انتخاب این گزینه می توانید کلیه مطالب قرار داده شده در صفحه باشگاه را مشاهده نمائید.حال جهت نوشتن مطلب در سایت خود می توانید با انتخاب یکی از موارد 1 یا 2 به صفحه زیر رفته و مطالب خود را در سایت خود قرار دهید. برای این منظور کافی است عنوان مطلب و سپس محتوی مطلب را بنویسید و سپس کد امنیتی خواسته شده را وارد نموده و گزینه ارسال را انتخاب نمائید. پس از اتمام این مرحله مطلب شما با موفقیت در سایت قرار داده خواهد شد. جهت مشاهده مطلب خود می توانید  یکی از موارد 5 و یا 6 را انتخاب نمائید.