• اعضای ثبت شده
  • باشگاه های ثبت شده
  • سازمان ها
  • مدیران باشگاه ها
  • بازیکنان عضو سامانه
  • مربیان عضو سامانه

مهیار تقی لو

تاریخ تولد : 1386/09/27

بازیکن تیم فوتبال نوجوانان آقایان باشگاه شاهد مهرشهر آسیا
تاریخ شروع قرارداد : 1399/12/05
تاریخ پایان قرارداد : 1401/12/29

عارف اسدی فهلیانی

تاریخ تولد : 1387/09/14

بازیکن تیم فوتبال کمتر از 13 سال آقایان باشگاه میعاد اروند البرز
تاریخ شروع قرارداد : 1399/12/04
تاریخ پایان قرارداد : 1403/12/04

دانیال زرندی

تاریخ تولد : 1384/05/12

عضو تیم : -----------------------------
تاریخ شروع قرارداد : -----------------------------
تاریخ پایان قرارداد : -----------------------------

آرشام عالمی

تاریخ تولد : 1385/02/06

بازیکن تیم فوتبال کمتر از 15 سال آقایان باشگاه پارس فاتح البرز
تاریخ شروع قرارداد : 1399/12/03
تاریخ پایان قرارداد : 1401/12/03

علیرضا جعفری

تاریخ تولد : 1384/03/05

عضو تیم : -----------------------------
تاریخ شروع قرارداد : -----------------------------
تاریخ پایان قرارداد : -----------------------------

محمدایمان دولتشاهی

تاریخ تولد : 1387/01/26

بازیکن تیم فوتبال کمتر از 13 سال آقایان باشگاه استقلال البرز
تاریخ شروع قرارداد : 1399/12/02
تاریخ پایان قرارداد : 1401/12/29

مجتبی شوندی

تاریخ تولد : 1384/08/25

عضو تیم : -----------------------------
تاریخ شروع قرارداد : -----------------------------
تاریخ پایان قرارداد : -----------------------------

علی ثاقب زحمت کش

تاریخ تولد : 1369/07/08

بازیکن تیم فوتسال بزرگسالان آقایان باشگاه پرهام محمدشهر
تاریخ شروع قرارداد : 1399/11/30
تاریخ پایان قرارداد : 1401/12/29

علی کلهری

تاریخ تولد : 1369/11/02

عضو تیم : -----------------------------
تاریخ شروع قرارداد : -----------------------------
تاریخ پایان قرارداد : -----------------------------