همه اطلاعات شما توسط اعضای سامانه بطور کامل بررسی خواهند شد پس اطلاعات را بصورت صحیح و کامل ارسال نمایید .
توجه :
#- شما اگر بازیکن، سرمربی، مربی، مدیرعامل، پزشک، سرپرست، تدارکات باشگاه های فوتبال یا فوتسال در هر رده سنی هستید و یا به عنوان عکاس یا خبرنگار در حوزه فوتبال تهران فعالیت دارید؛ فقط یکبار این فرم را تکمیل نموده و «شماره پرونده الکترونیکی» خود را دریافت نمایید.
#- ارائه این شماره در هنگام ثبت قرارداد در هیأت فوتبال الزامی بوده و برای افرادی که فاقد «شماره پرونده الکترونیکی» باشند کارت صادر نخواهد شد.
هیئت مربوطه :
مشخصات فردی عضویت سریع و آسان برای همه
مرد
زن

اطلاغات تماس
سایر اطلاعات
مشخصات کاربری
1 - تمامي مراحل ثبت نام شما با شماره پرونده الکترونيکي که در زير ملاحظه مي فرماييد و کلمه عبوري که تعيين مي کنيد انجام مي پذيرد. موارد ذکر شده را به عنوان مهمترين اطلاعاتتان يادداشت نماييد.
2 - در صورتی که در مرحله ثبت نام عبور کرده و مشکلی پیش آمد دیگر نیاز به ثبت نام مجدد نمی باشد و می توانید از قسمت ورود / ویرایش وارد شده و ادامه فرآیند ثبت نام را انجام دهید .
3 - تکمیل این فرم به منزله پایان ثبت نام نیست. کد شپا شما زمانی فعال و اجازه ثبت قرارداد خواهد داشت که مدارک شما به سیستم ارسال شود .
کد امنیتی