آموزش نحوه تبدیل سامانه هیات فوتبال به پایگاه اطلاع رسانی

یکی از امکانات جدید که در سامانه هیات فوتبال استان تهران برای استفاده جامعه فوتبال قرار داده شده است، امکان استفاده از سایت سامانه هیات فوتبال به عنوان پایگاه خبری افراد و یا باشگاه ها می باشد. این مطلب بدین معناست که در صورتی که باشگاهی دارای وب سایت نمی باشد و یا قصد دارد تا مطلب خود را به...